Indlæringskinesiologi

Indlæringskinesiologi (IK) er en afbalanceringsform, som står for indlæring gennem bevægelse. Systemet er primært udviklet af Paul og Gail Dennison og er baseret på omfattende klinisk forskning. De fleste af behandlingsprocedurerne blev udviklet ved, at bestemme årsager og behandlingsmetoder til at afhjælpe ordblindhed. IK bygger på den nyeste forskning vedrørende hjernens udvikling af bl.a. nobelpristageren Roger Sperry.

Sperry har især forsket i den kreative hjernehalvdels funktioner – han hævder :

”Ulykkeligvis opdrages vi først og fremmest til at gøre brug af den måde vi tænker på, der høre sammen med den logiske hjernehalvdel. Når vi taler, arbejder og handler i vor verden, er der meget større behov for og mange flere lejligheder til, at gøre brug af denne måde at tænke på. Som følge heraf forsømmer eller ignorerer mange af os fantasiprocesserne i den kreative hjernehalvdel eller reducerer dem til et minimum, også selv om de kan give os muligheder for kontakt med vores indre bevidsthed, der samtidig påvirker vore indre funktioner. De fleste mennesker (undtagen visse kunstner, dansere, digtere og intuitive mennesker) Behøver specialundervisning i, hvordan de skal bruge denne hjernehalvdel. Efter sådan en undervisning oplever de både en fysisk bevidsthed og vækst i deres indre evne til selvkontrol.

En forbedring af hjernesamarbejdet kan resultere i fremgang på følgende områder:

 • Ordblindhed

 • Manglende koncentration

 • Læsevanskeligheder

 • Forståelse når man lytter

 • Skrivefærdighed

 • Arbejdshæmning

 • Evnen til at huske

 • Stammen

 • Hyperaktivitet

 • Bedre koncentrationsevne

 • Selvtillid og selvrespekt

 • Motorisk vanskeligheder

 • Visuelle og auditive problemer

 • Psykisk blokering

I IK arbejder man ud fra et holistisk menneskesyn med den enkelte persons problemer, og korrektioner er baseret på prioritering af kroppens ”svar” netop nu. Korrektionerne er øvelser for sind og krop.

En forudsætning for at lære optimalt er, at vores to hjernehalvdele lære at arbejde sammen. Hvis dette ikke er tilfældet bliver indlæringssituationen en stadig kamp.