Stressfrigørelse

Hvis man lever uden tilstrækkelig søvn og hvile, frisk luft, rent vand, nærende kost og uden et sundt følelsesmæssigt helbred, vil der komme en regning.

Dette slid (stress) på kroppen skaber en formindsket modstandskraft og fører til et væld af forskellige smerter, lidelser og sygdom. Går man så til lægen for at få medicin til at undertrykke symptomerne og ”gøre en rask igen”, har man ikke nødvendigvis ændret på det, der oprindelig skabte ubalancen.

På denne måde skabes næsten epidemier af kroniske sygdomme som hjertelidelser, forhøjet blodtryk, diabetes, fedme, cancer, leddegigt, allergier, migræne osv., sygdomme som er opstået på trods af eller måske på grund af, at vi, hvad velfærd, teknologi, videnskab og ressourcer angår, skulle have de hidtil bedste muligheder for at skabe en bedre tilværelse.

Behandling ved stressfrigørelse indebærer:

  • Der benyttes verbale tests til, at identificere dybtliggende følesmæssige ubalancer.

  • Kroppens stress-cyklus, samt forskellige stress-faktore og deres påvirkninger af immunsystemet gennemgås.

  • Der arbejdes med forskellige afbalancerings teknikker, bl.a. afbalancering af energi-centre (chakra). Ændringer af dårlige vaner, afbalancering af fobier og stessfrigørelse af fortid og nutid.

  • Identifikation og omprogramering af gamle begrænsende mønstre. Ofte dannet i barndommen, eks. Jeg er ikke god nok.