Healing

Healing betyder at gøre hel. Healere arbejder ud fra kendsgerningen, at alt er energi og at healing er mulig gennem energetisk påvirkning. Energierne går ind at afbalancerer på både det fysiske, psykiske og det spirituelle plan.

Behandling2

Formålet med healing er i al sin enkelthed, at genskabe balance i din krop. Den skal give dig en god oplevelse i kærlighed og glæde, give dig modet tilbage og give dig kræfter til at genskabe et harmonisk liv gennem universets kræfter.

Healing påvirker både krop, sind og sjæl og aktiverer din egen evne til selvhelbredelse.

Reiki healing

Ifølge Carl Gustav Jung, den berømte schweziske psykiater og manden bag dybdepsykologien, er intuition en sanse- eller erkendelsesfunktion. Han beskrev muligheden for via det underbevidste at opfatte realitet og forbinde dette med informationer, som umiddelbart ikke er tilgængelig for vores fem sanser. Dette benyttes under en behandling med Reiki healing.

Intuitive evner kommer ofte frem i folk, der har fået Reiki-indvielser. Disse evner kan blandt andet indebære:

  • Clairaudience (kendt som klarhørelse)

  • Clairvoyance (kendt som klarsyn)

  • Psykokinese

Nogen behandlere er meget sensitive og kan både føle energistrømme fra deres hænder og fornemme forandring af energi hos deres klient. Nogen får måske fornemmelsen af en chakraåbning eller en følelse af sener, der bevæger sig, når der arbejdes på fysiske kvæstelser såsom brudte knogler, forstuvninger eller andet. Der forekommer ofte subtile fornemmelser, som har mange forskellige metaforiske og billedlige beskrivelser, som mærkes af både behandleren og modtageren.

Hvor meget – eller hvad der føles af modtageren – kan være meget afhængig af den enkelte persons sensibilitet til at føle deres krops energier. Når der er stort behov for Reiki, vil der være en stærk energiflod, mens den er lav, når der ikke er behov for meget energi. Sommetider arbejder energien dog uden, at modtager eller behandler mærker særligt meget, selv om der er et stort behov.

 

images (3)

 

Modtagerens krop, sind og ånd modtager Reikien og anvender den der, hvor der er størst behov. Modtageren anvender Reikien ved årsagen og ikke så meget ved symptomerne. Derfor kan det være nødvendigt med flere behandlinger inden, at modtageren mærker en effekt.

Reiki er en behandlingsform, som ofte kræver en behandlingsrække for at have den ønskede effekt. Fuldstændig som mange andre behandlingsformer f.eks. kiropraktik, massage, fysioterapi o.lign.

Under en behandling kan behandleren ikke volde skade hos modtageren, fordi mængden af energi vil regulere sig selv til den passende mængde af energi.

DET FRARÅDES AT GIVE REIKI TIL PERSONER MED PACEMAKER. Den elektromagnetisme, som Reiki arbejder med

KAN evt. have indflydelse på en pacemaker.

Oprindelse

  • Reiki har sin oprindelse i tibetansk buddhisme og er universel livsenergi.

  • Denne energi har været kendt som KI hos Japanerne, KA hos Ægypterne, Prana hos Hinduerne og CHI indenfor kinisk medicin.

  • REI betyder fri gennemgang og KI betyder universal livsenergi på japansk.

  • Reiki er kendt i mange lande og hos mange folkeslag under forskellige navne.

Ordet Reiki stammer fra det tibetanske ord Raku-Kai. Raku-Kai er kunsten og videnskaben for tibetansk selvudvikling, der går tusinder af år tilbage. Det har sin oprindelse i buddhistiske sutras, som er korte og let forståelige læresætninger på sanskrit, der er Indiens klassiske kultursprog, og har i Indien samme betydning som latin har for Vesten.

Reiki kalligrafien (de tegn og symboler som vi bruger i dag) var et meditationssystem, som blev brugt af de tibetanske lamaer, og symbolerne blev brugt til selverkendelse, fordybelse og spirituelle fremskridt.

Symbolerne og de tilhørende lyde (navnene på symbolerne) har i historien haft en vigtig rolle i processen til at påvirke kroppen og psyken på en sådan måde, at de er forbundet med og knyttet til udvidelsen af bevidsthedens integration af ‘det højere selv’ ved det øgede samspil mellem krop, sind og ånd.

Mikao Usui genopdagede Reiki og de tilhørende symboler. Han rejste rundt i Japan og praktiserede reikihealing. På sin mangeårige rejse opdagede han ikke kun, at reikihealing har en bemærkelsværdig helbredende effekt, men også at alle ikke var parate til helbredelse, og derfor ikke havde nogen effekt af reikihealing.

Mikao Usui modtog og uddannede 18 elever, som fulgte med på hans rejse. Inden sin overgang på denne jord videregav Mikao Usui sin Reiki Grand Master indsigt til Chujiro Hayshi, som efterfølgende videregav dette til Fru Hawayo Takata fra Hawai. Hun udbredte reikihealing til USA, og derfra er den blevet udbredt til resten af verden – igen.

I dag findes der formelle organisationer, som nedstammer fra denne oprindelige gruppe Reiki-lærere.

Læs også artiklen: Reiki Healing Under Lup.