Indhold

Reiki Healing

Reiki er en tusinde år gammel healingsenergi, den stammer fra Tibetansk buddisme, den universel livsenergi er en smuk og enkelt healingsmetode, det er en blid og samtidig en meget kraftfuld og effektiv form for healing.

Reiki healer på fysisk lidelser samt mental- følesesmessige- og energimessige ubalancer.
Vælger du en Reiki healing vil den skabe ro og vælvære til dig. 

Reiki er en intelligent energi som går derhen, hvor der er brug for den. Den arbejder kun for det højeste bedste i enhver situation og nogle gange er det højeste bedste, hverken hvad du eller andre ønsker.

Jeg kan ikke love at hjælpe dig med at heale din smerte i ryggen væk, for jeg ved ikke hvor Reiki energien vandre hen i kroppen på modtageren, da jeg kun er kanal for modtageren.
Det kan være du som modtager er på vej ind i en stressperiode/depression og derfor bliver energien brugt på det mentale plan i stedet for det fysiske, fordi det højeste bedste her og nu er, at du ikke går ned med stress/depression. Så kan de fysiske smerter godt vente lidt.

Mange mennesker taler om, hvordan det føles at blive healet. 
Hver og én af os er forskellig på den måde vi mærker Reiki, nogen få mærker ikke noget, og det er helt fint.

Her er lidt af hvad nogen mærker under en Reiki Healing:

 • Følelsen af enten varme eller kulde 
 • Føler sig rolig og afslappet
 • Sitren eller dunken i dele af kroppen
 • Nogen ser lys, farver og skygger
 • Nogen hører lyde eller stemmer

Mange erfarer mere på det spirituelle eller følelsesmæssige plan, medens de modtager Reiki.
Nogen oplever at tidligere følelser, som har været blokeret, kommer tilbage for at blive set, mærket og forløst.

Andre føler glæde eller opstemthed efterhånden som de opdager deres spirituelle natur.

Nogen siger det er som at få ladt batterierne op igen.

Bare husk at vi er alle forskellige, vi er alle unikke i vores spiritualitet, så det nogen oplever under deres Reiki healing, er ikke nødvendigvis din oplevelse af din Reiki Healing.

Bare lad dig flyde med og vid at Reiki altid arbejder for det højeste og største gode af alt.

Karmisk Healing

Karmisk healing er en healings proces hvor du får ryddet op i din energi og give mere plads til din sjæl, din glæde og indre fred.

I Karmisk healing, heales der på celleplan, her forløses tanker og følelser fra tidligere liv, som ligger gemt i vores celler, hvor de ligger og forstyrre os med deres energi.

Mønstre der heales på, kan være knyttet til karmiske traumer i dette liv eller i tidligere inkarnationer, i en karmisk healing heales der også på familie karma, for at du kan blive fri af uhensigtsmæssig energi og begrænsende mønstre, dette sker ved at ærkeenglene og universelle kærlighedsenergier, healer din energi til at blive let og lys.

Karmisk healings forløb 
En session af 75 min. her er der healing og samtale.
forløb 7 gange over ca. 7 mdr.

Du kan have brug for karmisk healing, hvis du kan genkende noget af dette:

 • Fastlåst i gentagende mønstre
 • Løbende konflikter
 • Stor indre vrede
 • Mangler glæde
 • Overdreven selvkontrol
 • Meningsløshed
 • Sorg
 • Grundlæggende ensom
 • Utilfreds med livet
 • Svær barndom
 • Dine forældre har ikke haft et godt liv
 • Fysiske symptomer, som ikke kan diagnosticeres

Når man starter et karmisk forløb, er det meget vigtigt at alle healingerne gennemføres

Der opstår under healingsforløbet en periode med dyb renselse, det kan være af få ugers varighed eller mere, dette sammenlignes med en følelsesmæssig og fysisk udrensning.
Den 7. og sidste healing, vil fortsætte med at arbejde 4 til 8 uger.

Aktivering og lysaktivering af de 5 nye chakraer

Karmisk healing står ikke alene.
Hvis du sætter en intention om at løfte dig selv ind i 5. dimensions energi.

Med andre ord bliver vi ikke frie af personlig karma ved at køre rundt i tidligere liv, vi bliver frie af personlig karma ved at aktiverer den krystaline sjælshukommelse og udvide den kosmiske bevidsthed til et langt større perspektiv end det jordiske liv.

Aktivering af de 5 nye chakraer er afgørende, da der i denne aktivering foregår en DNA-om kodning fra 3 til 5 dimension.

Du skal have aktiveret de 5 nye chakraer og derefter lysaktiveret dem.

Minimum 3 behandlinger, en hvor der bliver aktiveret og lysaktiveret og 2 lysaktiveringer.

Traume Healing

En traumatisk oplevelse bliver traumatisk fordi der opstår uventet og/eller voldsomme omstændigheder, som så vækker stærke følelser. 
Disse stærke følelser skaber en form for kodning, som kan ligge i den personlige karma, familiekarmiske lag og kollektivt.

Et traume kan være så voldsom at arvemassen bliver påvirket, Det er bevist at traumer hos dyr og mennesker kan fremkalde ubevidste reaktioner helt op til 6 generationer.

Fobier, depression, angst og lignende kan stamme fra et traume tilbage i familien, dette kaldes et epigenetisk traume, et traume som er bragt genetisk vider i familien.

Tankefeltterapi, TFT

Vi siger Tankefelt fordi vi har en ide om at tankerne befinder sig i et felt omkring vores krop.
en måde at forstå det på, er et møde mellem mennesker, vi tuner intuitivt ind på dette menneske og mærker om personen er glad elle vred.
Det er som følelser og tanker befinder sig i et felt der er større end menneskets krop, dette kan man også kalde kroppens energisystem. Det er her man kan sige at der opstår en “fejl” som man så kan oprette igen med tankefeltterapi.

TFT er en hurtig, risikofri og bivirkningsfri metode til at lindre og kurere psykisk og fysisk ubehag.
I denne behandling, kombineres østens viden om kroppens energisystem (meridianerne) og vestens psykologiske samtaleterapi.
Ved at kombinere østens viden med vestens psykologiske samtaleterapi forstærkes meridian stimulering gennem et mentalt fokus.

Teorien er at der er en forbindelse mellem vores tanker, vores følelser og kroppen, derfor kalder dette for kroppens energisystem.
Når der er en forstyrrelse i dette system, er det ikke muligt at slippe et opstået ubehag.

Når en forstyrrelse i kroppens energisystem bliver korrigeret, vil ubehaget falde og i bedstefald forsvinde.
hvis man sammenligner kroppen med en radiomodtager, hvis radioen skratter den indstillet på den rigtige kanal, men ikke den præcise frekvens, men når den bliver indstillet på den rigtige frekvens, stopper den med at skratte. I din krop svare det til at du har en irrationel tanke, du oplever ubehag, anspændthed eller nedsat ydeevne.

Et godt eksempel er at en dansk edderkop er livsfarlig.
I en TFT  behandling indstiller tankefeltet på edderkoppen, når ubehaget – forstyrrelsen mærkes i kroppe, stimuleres forskellige meridianpunkter med en let banke, indtil ubehaget er væk.
Efter endt TFT behandling vil der intet ubehag være når du vender tilbage til samme tanke om edderkoppen, det vil sige du stadig har erindringen om edderkoppen, men ubehaget ved edderkoppen er væk.

TFT har god effekt på:

 • Hovedpine
 • Myoser i nakke og skuldre
 • Muskelspændinger
 • Rygsmerter
 • Lupus
 • Allergi
 • Astma
 • Psoriasis
 • Udslæt
 • Irritable øjne
 • Søvnløshed
 • Forstoppelse
 • Bistik
 • PMS
 • Sene skede hindebetændelse
 • Gigt
 • Mavepine
 • Irritabel mave
 • Kronisk træthedssyndrom
 • Liggesår
 • Synsforstyrrelse 
 • Vandladningsproblemer
 • Morgenkvalme
 • Tandpine
 • Rystelser

TFT er rigtig god til fobier:

 • Højdeskræk
 • Slange, Edderkopper, bier og Insekter
 • Hunde og katte
 • Klaustrofobi
 • Tandlægeskræk
 • Vandskræk
 • Flyskræk
 • Angst for elevator 
 • Angst for at køre bil
 • Angst for at sejle
 • Angst for nåle
 • Angst for hastigheder
 • Angst for at tale i telefon
 • Angst for broer
 • Angst for at mislykkes
 • Angst for at blive syg